Legendia

Tony Whaymand and group had 21 fish in total,

27lb5oz common, 32lb common, 32lb3oz mirror, 32lb8oz common, 32lb8oz mirror, 33lb6oz mirror, 36lb4oz mirror, 36lb7oz mirror, 37lb mirror, 37lb1oz mirror, 39lb4oz mirror, 40lb mirror, 40lb4oz mirror, 41lb2oz mirror, 41lb9oz mirror, 42lb3oz common, 44lb1oz ghost,2 x 44lb7oz mirror , 47lb2oz mirror, 47lb8oz mirror.