Legendia

Terry Ball had 19 fish in total.

28lb10oz mirror, 30lb8oz common, 30lb14oz common, 32lb common, 32lb mirror, 34lb15oz common, 35lb mirror, 35lb6oz mirror, 35lb12oz mirror,36lb common, 38lb4oz mirror, 40lb4oz mirror, 41lb mirror, 42lb3oz mirror, 43lb mirror, 44lb3oz mirror,51lb10oz mirror,28lb and 29lb mirror no pics.