Legendia

Steve and Craig west Had 18 fish in total.

22lb mirror,29lb8oz grass,32lb12oz common no pics,35lb4oz ghost,35lb common no pics,32lb mirror,36lb mirror,49lb4oz mirror,30lb mirrorm44lb4oz mirror,29lb8oz common,41lb common,37lb common,49lb8oz mirror,38lb mirror,46lb8oz mirror,44lb mirror,52lb8oz ghost Casper.