Legendia

Rob Lewis 19 fish intotal

41lb mirror, 33lb3oz common, 42lb common, 40lb mirror, 36lb mirror, 39lb6oz mirror, 40lb common, 40lb8oz common, 35lb mirror, 34lb15oz mirror, 32lb mirror no pic, 39lb2oz mirror, 37lb common, 39lb11oz mirror, 36lb common, 34lb8oz mirror, 43lb14oz mirror, 37lb mirror, 42lb common.