Legendia

Rob Foulger 22 fish in total

12lb grass, 14lb pike, 24lb mirror, 26lb grass, 26lb12oz mirror, 26lb2oz mirror, 29lb4oz mirror, 30lb common, 30lb11oz mirror, 33lb4oz mirror, 34lb6oz mirror, 35lb common, 35lb12oz mirror. 35lb4oz mirror, 37lb mirror, 37lb14oz mirror, 38lb7oz common, 38lb7oz mirror, 39lb common, 41lb7oz mirror, 42lb mirror, 46lb12oz mirror.