Rob everett 12 fish intotal

32lb12oz mirror, 43lb11oz mirror, 41lb1oz mirror, 32lb8oz mirror, 39lb common, 24lb12oz grass,had two  39lb mirror, 48lb4oz mirror, 39lb mirror, 38lb8oz mirror, 42lb7oz mirror, 39lb8oz common.