Legendia

Rob everett 12 fish intotal

32lb12oz mirror, 43lb11oz mirror, 41lb1oz mirror, 32lb8oz mirror, 39lb common, 24lb12oz grass,had two  39lb mirror, 48lb4oz mirror, 39lb mirror, 38lb8oz mirror, 42lb7oz mirror, 39lb8oz common.