Legendia

Peter knie had 10 fish in total.

32lb4oz common,33lb2oz mirror, 35lb6oz mirror, 36lb mirror, 36lb8oz mirror,37lb mirror, 42lb12oz mirror, 46lb10oz mirror, 2 x grass 10lb no pics.