Legendia

Peter Bilsby and group had 16 fish in total.

14lb4oz grass,18lb mirror, 18lb8oz mirror, 26lb12oz grass, 30lb mirror, 32lb14oz mirror,35lb2oz common,2 x 35lb8oz mirror, 37lb10oz common, 37lb10oz mirror, 37lb12oz mirror, 41lb common, 41lb4oz mirror, 42lb4oz mirror, 47lb mirror.