Legendia

Peter Anglis Had 16 fish intotal

38lb common, 32lb10oz mirror, 39lb mirror, 8lb grass no pic, 34lb9oz mirror no pic, 35lb12oz mirror, 33lb4oz common, 40lb2oz common, 25lb grass, 37lb8oz mirror, 14lb9oz grass no pic, 32lb7oz mirror, 51lb2oz mirror, 46lb2oz mirror, 38lb4oz mirror, 41lb common.