Legendia

Mat smith and group had 22 fish in total.

14lb sturgeon,25lb grass,33lb mirror,33lb common,35lb mirror,36lb14oz mirror,37lb mirror,37lb9oz common,38lb common,2 x 38lb mirror,40lb mirror,2 x 44lb mirror,44lb2oz common,46lb mirror,46lb8oz mirror,2 x small carp no pics,3 grass carp 2 x 14lb and 30lb no pics.