Legendia

martyn merrett had 18 fish intotal

25lb8oz common, 27lb15oz grass, 27lb15oz mirror, 30lb4oz mirror, 30lb7oz mirror, 30lb13oz mirror, 36lb13oz mirror, 37lb8oz mirror, 38lb6oz mirror, 38b7oz mirror, 39lb12oz mirror, 40lb mirror, 40lb3oz mirror, 42lb1oz common, 44lb4oz mirror, 44lb6oz mirror, 30lb6oz grass no pic, 9lb15oz grass no pic.