Legendia

22 fish in total

29lb common, 30lb mirror, 31lb8oz common, 32lb12oz common, 7lb grass no pic, 30lb mirror, 41lb12oz mirror, 37lb mirror, 35lb2oz mirror, 9lb mirror, 27lb common, 36lb8oz mirror, 38lb comon, 31lb4oz mirror, 7lb common no pic, 26lb common, 35lb5oz common, 30lb common no pic, 44lb5oz mirror, 34lb mirror, 33lb14oz mirror, 32lb common no pic.