Legendia

John hewison had 21 fish intotal

13lb 11oz grass, 28lb mirror, 28lb10oz cmmon, 29lb1oz mirror, 31lb1oz common, 32lb2oz common, 32lb11oz mirror, 36lb mirror, 37lb15oz common, 38lb15oz mirror, 39lb11oz mirror, 40lb11oz common, 41lb11oz mirror, 41lb7oz mirror, 42lb mirror, 44lb12oz mirror, 44lb13oz mirror, 45lb8oz mirror, 45lb9oz common, 49lb11oz mirror, 40lb2oz common