Legendia

Gavin Barker 16 fish in total

38lb8oz common, 37lb1oz common, 14lb grass, 28lb12oz common, 46lb11oz mirror, 25lb grass, 29lb12oz mirror, 41lb12oz mirror, 34lb10oz mirror, 32lb5oz mirror, 26lb8oz mirror, 35lb12oz mirror, 38lb6oz mirror, 40lb7oz mirror, 29lb2oz mirror, 35lb10oz common.