Legendia

Gary Taylor had 21 fish in total.

30lb mirror no pic, 28lb mirror, 31lb mirror, 32lb common, 32lb mirror, 34lb common, 34lb mirror, 35lb4oz mirror, 36lb mirror, 38lb mirror, 39lb common, 40lb6oz common, 40lb8oz mirror, 41lb8oz ghost, 43lb mirror, 44lb mirror, 45lb14oz mirror, 47lb8oz mirror, 3 x grass-10lb-26lb-29lb no pic.