Legendia

David Parfitt had 11 fish in total

10lb grass, 22lb mirror, 25lb common, 27lb7oz mirror, 28lb common, 28lb grass, 31lb mirror, 32lb mirror, 36lb common, 38lb 7oz mirror, 41lb2oz mirror.