Legendia

David Parfitt had 10 fish in total

22lb5oz grass, 27lb mirror, 28lb common, 33lb common, 35lb7oz common, 36lb8oz mirror, 38lb common, 39lb mirror, 43lb mirror, 46lb mirror.