Legendia

Chris Reece 16 fish in total

12lb grass, 24lb mirror, 32lb mirror, 36lb mirror, 34lb5oz mirror, 38lb9oz common, 36lb8oz mirror,34lb10oz mirror, 35lb9oz mirror, 30lb mirror, 18lb3oz fully scale mirror, 30lb mirror,30lb10oz mirror no pic.