Legendia

Barry Stevens had 16 fish in total.
28lb grass,34lb mirror,22lb mirror,28lb4oz grass no pic,28lb mirror,31lb common, 47lb mirror,44lb mirror,32lb common, 29lb mirror,33lb mirror,27lb mirror no pic, 30lb common,20lb grass no pic, 36lb mirror,29lb common