Legendia

Barry Stevens had 18 fish in total.

40lb mirror, 51lb mirror, 36lb common, 36lb mirror,41lb mirror, 29lb common, 37lb mirror no pic, 34lb mirror, 41lb common, 34lb mirror no pic, 10lb grass no pic, 30lb mirror,2 x  32lb mirror, 40lb mirror, 42lb mirror, 41lb ghost, 35lb common.