Legendia

Rob Everett 10 fish in total

23lb12oz mirror, 30lb12oz mirror, 39lb4oz mirror, 37lb10oz common, 46lb mirror, 22lb5oz grass, 32lb1oz mirror, 27lb8oz common, 29lb10oz mirror, 26lb2oz mirror.